713104523

Wystawa: 18.11.2016 – 12.03.2017
Artyści: Marina Abramović/Ulay, André Cadere, Khaled Hourani, Hannimari Jokinen, Tomasz Kopcewicz, Julia Kurek, Lars Laumann, Andrzej Partum, Józef Robakowski, Dorota Walentynowicz
Kuratorka: Marta Wróblewska

Mimo założenia nieograniczonej i powszechnej dostępności, przestrzeń publiczna niejednokrotnie podlega narzuconym z góry podziałom, generującym fizyczne lub mentalne granice / ograniczenia funkcjonowania jednostki w społeczeństwie. Jednak zaskakująco, owe podziały niejednokrotnie mnożą cały zasób rozwiązań, bytów, idei, akomodujących sytuację jednostki do zastanych warunków, bądź wykorzystujących te warunki do własnych celów jednostki. Wybrane prace pokazują mnogie mechanizmy adaptowania się, wykorzystywania, transformowania odgórnie narzuconych podziałów przez artystów inspirujących się, komentujących, a także niekiedy kreujących różnorakie systemy podziałów/wyznaczników terytoriów politycznych, społecznych, czy też osobistych.

Czytaj więcej…