zb-1

Zbigniew Warpechowski, Dialog z rybą, 1973, Lubelska Wiosna Teatralna, Lublin, dzięki uprzejmości artysty

ZBIGNIEW WARPECHOWSKI. TO

20.09 – 11.11. 2014

„…ważne jest nieustające dążenie do tego, co jest większe i doskonalsze ode mnie”
Zbigniew Warpechowski
Wystawa w Zachęcie to pierwsza tak obszerna prezentacja twórczości Zbigniewa Warpechowskiego – prekursora sztuki performance w Polsce i jednego z pierwszych jej twórców na świecie – prezentująca dokumentację kilkudziesięciu akcji zrealizowanych przez artystę w ciągu ostatnich 50 lat.

(…)