Bartosz Kokosiński – W pracowniach artystów

 

Bartosz Kokosiński, Moment ścinający kołek, widok wystawy

Bartosz Kokosiński w ramach wystawy Moment ścinający kołek (Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski, Warszawa, 10.11 – 04.12.2016) przeniósł swoją pracownię do CSW Project Room. Wielkoformatowa instalacja site-specific – rozpięte pod sufitem płótno, wypełnione przedmiotami z pracowni autora – dotyczyła m.in. kwestii cielesności i materialności pracy artysty. Kokosiński nawiązuje do fizycznego wymiaru twórczej pracy, przytłaczającego ciężaru wykorzystywanych w niej rzeczy, wreszcie – do problemów związanych z brakiem stałego miejsca pracy i koniecznością nieustannego poszukiwania własnej przestrzeni.

Bartosz Kokosiński, Obraz pożerający Roberta Kuśmirowskiego, 2014, drewno, płótno, farba alkidowa,
kolekcja przedmiotów Roberta Kuśmirowskiego, Galeria Biała, Lublin

W cyklu Obrazów pożerających rzeczywistość Bartosz Kokosiński dekonstruuje obraz jako medium artystyczne, nawiązując do kategorii nadmiaru i pewnego obciążenia historią sztuki, z którym się mierzy. W pracy dedykowanej Robertowi Kuśmirowskiemu wchodzi w dialog z twórczością tego artysty, wykorzystując kolekcję różnorodnych przedmiotów z jego pracowni.

Bartosz Kokosiński, Warszawa pożerająca Bartosza Kokosińskiego, 2013, instalacja site-specific z przedmiotów zastanych w pracowni, dawna pracownia artysty przy ul. Lubelskiej 30/32, Warszawa

Bartosz Kokosiński o instalacji Warszawa pożerająca Bartosza Kokosińskiego: „W 2013 roku przeprowadziłem się do Warszawy. W lokalu wynajętym na pracownię przygotowałem instalację site-specific z przedmiotów obecnych w pomieszczeniu. To było moje pierwsze działanie w nowym mieście. W ten sposób chciałem się przywitać ze znajomymi i miejscem. Z drugiej strony przeczuwałem jak duże miasto pochłania i unieważnia wiele naszych gestów”.

 

 

Nagranie przedstawia szkice do najnowszych prac Bartosza Kokosińskiego.

Szkicując, Bartosz Kokosiński sprawdza różne wersje swoich pomysłów, kompozycji i form. Traktuje szkice jak swobodnie wykonane notatki, dzięki którym utrwala w pamięci ważne dla siebie tropy.