Basia Bańda – W pracowniach artystów

 

Basia Bańda, Dokumentacja jednego z wyjazdów lata 2020 r. wykonana przez artystkę.

 

Przez najbliższy tydzień w ramach cyklu „W pracowniach artystów” poznamy sposoby pracy zielonogórskiej artystki wizualnej Basi Bańdy. Zabierze nas do swoich prywatnych przestrzeni oraz w miejsca ostatnich podróży, gdzie powstały najnowsze prace.

Metoda pracy Bańdy jest analogiczna do pierwszych prób impresjonistów, jej proces nie zamyka się w przestrzeni pracowni, a wychodzi w plener. Brak sztalugi nie stanowi dla niej problemu, za podłoże może służyć na przykład zestaw oldskulowych mebli kempingowych.

 

Basia Bańda, Zdjęcia pracowni znajdującej się w mieszkaniu artystki.

 

Basia Bańda nie oddziela miejsca pracy od miejsca zamieszkania — pracownia artystki znajduje się w jej mieszkaniu położonym przy głównej ulicy miasta, nieopodal BWA Zielona Góra. Jest czymś tak normalnym w domowej przestrzeni jak salon, sypialnia czy kuchnia. Bardzo możliwe, że możemy zatrzeć tą granicę z łatwością, ponieważ najmniejszy element wystroju wnętrza, a nawet ubioru artystki wygląda niczym wyjęty z obrazu jej autorstwa.

 

Basia Bańda, Prywatna dokumentacja kolejnych stadiów powstawania prac podczas jednego z wakacyjnych wyjazdów artystki.

 

W twórczości Basi Bańdy ważny jest element kontrolowanego przypadku. Artystka, odwołując się do działań artystycznych Tadeusza Kantora, zwraca uwagę na to, co nieprzewidywalne, wymykające się zamierzeniom autora w procesie twórczym. W malarstwie, jak mówi artystka, przypadek najczęściej „objawia się skonfrontowaniem przemyślanej i dopracowanejfigury malarskiej ze swobodnie rozlaną farbą”. Jednocześnie podkreśla rolę twórcy, który musi zapanować nad danym procesem.