Piwna 20/26 Archives

O Galerii Piwna 20/26

Warszawska Galeria Piwna 20/26 Emilii i Andrzeja Dłużniewskich działała w prywatnym mieszkaniu artystów w latach 1980-1993.

Wpisując się w nurt pozainstytucjonalnych działań, opozycyjnych wobec oficjalnego obiegu kultury powiązanego z władzą PRL, miejsce to wypracowało swój indywidualny charakter. Zamiast skupiać się na kontestacji aktualnej sytuacji w Polsce, choć sam fakt funkcjonowania tego miejsca był już gestem sprzeciwu, program galerii opierał się na poszukiwaniu bardziej uniwersalnych wartości w sztuce.

W galerii przy ul. Piwnej prywatny, niemal intymny, charakter wystaw i spotkań łączył się z szeroką, jak na ówczesne czasy, perspektywą, przede wszystkim dzięki udziałowi artystów zagranicznych.

Godna podziwu wydaje się być zatem postawa twórców galerii, którzy sami będąc artystami, tworzyli miejsce otwarte na nowe idee, wykraczające poza wąski kontekst lokalnego czasu i miejsca, a jednocześnie w subtelny sposób to miejsce i ten czas celebrując.

„(…) Kiedyś lubiłem być tu lub tam.

Emilia nauczyła mnie pewnej równowagi. Można patrzeć nie ruszając się, oglądać i
słuchać z myślą tego miejsca, w którym się jest.

I tak przecież nie można być wszędzie. Wszystkiego też nie widać z naszego miejsca.

Ale widzieć wszystko co widać z naszego miejsca to już dużo. Piwna to takie miejsce, z
którego tyle widać (…)”

Andrzej Dłużniewski

 

Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.