Józef Robakowski. Podanie ręki

Otwarcie: 10.12, 19-21 

Wystawa: 10 – 23.12.2021

 
 

W związku z czterdziestą rocznicą wprowadzenia stanu wojennego w Polsce, przypominamy akcję Józefa Robakowskiego „Podanie ręki”. W 1981 roku artysta stworzył 24 prace: ślady własnej dłoni pozostawione na pokrytym emulsją światłoczułą płótnie. Przekazał je 24 ważnym dla siebie osobom jako gest solidarności, wzajemnego wsparcia, wspólnoty, gest zawierający w sobie wszystkie treści, jakie ma podanie ręki. Już wówczas Robakowski zakładał, że w przyszłości, kiedy sytuacja w kraju wróci do normalności, uda się ponownie zebrać wszystkie „ręce” i pokazać na wystawie. Po wielu latach życzenie artysty postanowił zrealizować kolekcjoner Osman Djajadisastra. Z jego inicjatywy powstała książka i wystawa, które pokazują wszystkie prace z akcji „Podanie ręki”, które udało się odnaleźć po czterdziestu latach.

Józef Robakowski o swojej akcji:

PODANIE RĘKI / AKCJA

13 GRUDNIA 1981

Motywem do rozpoczęcia akcji Podanie ręki była data 13 grudnia 1981 roku, czyli dzień ogłoszenia przez nasz rząd dekretu o stanie wojennym. W naszej „rzeczywistości” był to moment, kiedy wszyscy utraciliśmy poczucie bezpieczeństwa. „Podanie ręki” ludziom ze mną związanym było jedynym gestem, który mogłem wtedy wykonać. Dawało mi to możliwość wiązanego kontaktu z innymi ludźmi. Oznaczyłem swoje „obrazy” kolejnymi numerami 1–24. Powstały one cyklicznie, tak też były powierzane przyjaciołom. Mam nadzieję, że w przyszłości, kiedy przestanie obowiązywać dekret o stanie wojennym, poproszę moich powierników o wypożyczenie na wystawę tych „obrazów”. Zobaczymy wtedy, jaki los ludzki związany został z przedmiotem/symbolem. J. Robakowski / Łódź, 15 grudnia 1981

Wystawie towarzyszy publikacja wydana z inicjatywy Osmana Djajadisastry, zawierająca tekst prof. Iwony Kurz i rozmowę prof. Marty Smolińskiej z Józefem Robakowskim.