Galeria Piwna 20/26 Emilii I Andrzeja Dłużniewskich 1980–1993

27 Listopada 2015  –  1 Stycznia 2016

Na wystawie zaprezentujemy prace artystów związanych z galerią w latach jej działalności oraz dokumenty i dokumentację fotograficzną składające się na archiwum Galerii Piwna 20/26. Wystawa jest zwieńczeniem działań archiwizacyjnych i badawczych, które w tym roku podjęła galeria Monopol. Warszawska Galeria Piwna 20/26 Emilii i Andrzeja Dłużniewskich działała w prywatnym mieszkaniu artystów w latach 1980–1993.

Wpisując się w nurt pozainstytucjonalnych działań, opozycyjnych wobec oficjalnego obiegu kultury powiązanego z władzą PRL, miejsce to wypracowało swój indywidualny charakter. Zamiast skupiać się na kontestacji aktualnej sytuacji w Polsce, choć sam fakt funkcjonowania tego miejsca był już gestem sprzeciwu, program galerii opierał się na poszukiwaniu bardziej uniwersalnych wartości w sztuce. W galerii przy ul. Piwnej prywatny, niemal intymny, charakter wystaw i spotkań łączył się z szeroką, jak na ówczesne czasy, perspektywą, przede wszystkim dzięki udziałowi artystów zagranicznych. Godna podziwu wydaje się być zatem postawa twórców galerii, którzy sami będąc artystami, tworzyli miejsce otwarte na nowe idee, wykraczające poza wąski kontekst lokalnego czasu i miejsca, a jednocześnie w subtelny sposób to miejsce i ten czas celebrując.

(…) Kiedyś lubiłem być tu lub tam. Emilia nauczyła mnie pewnej równowagi. Można patrzeć nie ruszając się, oglądać i słuchać z myślą tego miejsca, w którym się jest. I tak przecież nie można być wszędzie. Wszystkiego też nie widać z naszego miejsca. Ale widzieć wszystko co widać z naszego miejsca to już dużo. Piwna to takie miejsce, z którego tyle widać (…)

Andrzej Dłużniewski

Wśród artystów pokazujących swoje prace na Piwnej znaleźli się między innymi: Emmett Williams, Ann Noel, Shelagh Wakely, Henryk Stażewski, Koji Kamoji, Andrzej Dłużniewski, Grzegorz Kowalski, Alexander Honory i Susan Hiller.