Maria Pinińska-Bereś
Jerzy Bereś

28 Lutego  –  16 Kwietnia 2014

Serdecznie zapraszamy na otwarcie wystawy Marii-Pinińskiej Bereś i Jerzego Beresia inaugurującej działalność Galerii Monopol. Będzie to pierwszy wspólny pokaz prac pary artystów, prywatnie małżeństwa,  należących do najważniejszych przedstawicieli awangardy drugiej połowy XX w. w Polsce. Maria Pinińska-Bereś najcześciej pojawia w kontekście sztuki feministycznej i uznawana za jedną z jej prekursorek w Polsce. Jerzy Bereś – kapłan i mistyk,  odwoływał się do wielkiej historii i filozofii, poszukując duchowości w czasach upadku wartości wyższych.

Przeżyli ze sobą, jako małżeństwo, 42 lata. Nigdy nie mieli wystawy razem, tzn. w duecie, choć kilkakrotnie brali wspólnie udział w pokazach zbiorowych. Oboje studiowali rzeźbę w pracowni Xawerego Dunikowskiego, należeli do Grupy Krakowskiej, zainicjowali też cykl pokazów Rzeźba Roku. Każde z nich wypracowało indywidualne podejście do medium rzeźbiarskiego i  rozszerzało je o performance i akcje z udziałem publiczności. Ona tworzyła delikatne różowo-białe obiekty, miękkie i zmysłowe narzędzia opresji wypełniające kobiecą codzienność. Jego rzeźby, naturalne i surowe, z drewna i sznurka, oddziaływały pierwotną siłą. W swoich akcjach, które określał mianem Manifestacji, wykorzystywał też własne nagie ciało.

Maria Pinińska-Bereś i Jerzy Bereś postrzegani są jako artyści osobni, o  wyraźnie odróżniających się stylach i obszarach zainteresowań. Niezależne indywidualności twórcze, oboje wybitni, mający swoje ugruntowane miejsce w historii sztuki polskiej, przywoływani przez zagranicznych badaczy awangardy. Twórczość każdego z nich w naturalny sposób podążyła we własnym kierunku, choć przy bliższym spojrzeniu dostrzec możemy zarówno jaskrawo rysujące się kontrasty, jak i subtelne, może nawet nieświadome wspólne inspiracje.

Krytycy i kuratorzy i odwiedzający Beresia w ich wspólnym mieszkaniu, skłonni byli raczej poprosić Pinińską-Bereś o podanie kawy niż o pokazanie swoich prac. Trudno dociec, czy wynikało to z siły sztuki Beresia w ówczesnym kontekście, czy z lekceważenia kobiety-artystki. Być może jej sztuka, która wciąż pozostaje aktualna, wtedy jeszcze nie była zrozumiała.

Na wystawie pokazane zostaną rzeźby i dokumentacje z akcji obojga artystów.